Public Domain Books

                Senarai laman-laman untuk mendapatkan buku-buku kategori ‘Public Domain’ . 1. Project Gutenberg http://www.gutenberg.org/catalog/ 2. Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 3. Digital Public Library of America https://dp.la/browse-by-topic 4. Open Library (Tak semua Public Domain Books) http://openlibrary.org/ 5. Manybooks https://manybooks.net/

Continue Reading